Sắp lên kế tiếp

Red and White football scarf
Bangkit Dan Berdiri Anthem dari FreedomGate 1928 untuk PS...

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market
totepool

Đặt - Chants

Xem thêm mới chants
Red and White football scarf

Persatuan Sepak bola Bangsa Indonesia

10792 Bangkit Dan Berdiri

Anthem dari FreedomGate 1928 untuk PSBI BLITAR

Thánh ca trong ngày Ngày 21 tháng 4 năm 2017

“New submission for Indonesian side PSBI Blitar. Cheers for sending in!”
Xem tại chants ngày

First Prev

Lời bài hát

Tlah lama kita tenggelam,
Tlah lama kita berjuang,
Membangun satu harapan,
Dari mimpi yang terbenam,
Lời bài hát đầy đủ Xem bản dịch

Tak ada kata menyerah,
Tak ada kata mengalah,
mengawalmu hei pahlawan,
Merebut kembali kemenangan,
Kapanpun kami berdiri,
Kapanpun kau slalu di hati,
Membuka mata dari mimpi,
Bangkitlah Ooh PSBI,
OoOoOo.....

Embed this chant on your blog/website

Cut/paste the following HTML code into your blog/CMS, source code; or email it to your web developer and ask him/her nicely to do it for you.

Bình luận về chant - này

FIFA và PES Chant gói

Bangkit Dan Berdiri bóng đá bài hát cho cho playstation, xBox, PC, điện thoại thông minh và bóng đá bài hát cho PES14.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng